НАГРАЖДЕНИЯ
КОНСУЛЬТАЦИИ


Универсальные вставки в представления о награждении (для граждан Украины)
Подання  щодо  нагородження

Клопотання  про  нагородження


 

     У відповідь на вих. № 315/04/165-ш від 21.03.2003 маю повідомити наступне:


     Аналіз стану озброєння бронетанкової техніки в/ч 26489 ...


 

 

НАГОРОДИ  за наступні заслуги:

 

-

відзначилися вагомим внеском у розвиток місцевого самоврядування;

-

мають заслуги у розбудові демократичної держави в економічній, гуманітарній,  науково-технічній  та  соціально-культурній  сферах;

-

забезпечують або сприяють виконанню програм соціально-економічного  та  культурного  розвитку громади міста;

-

сприяють популяризації Хацапетівки як міста-курорту;

-

займаються благодійною та милосердницькою діяльністю;

-

беруть активну участь у громадському житті;

-

заслуги  у  спорті.

 

 

Для нагородження  (класичний набір документів):

 

1.

Клопотання про нагородження (підписує керівник одноосібно).

2.

Витяг із протоколу зборів трудового колективу або пленуму  (конференції) політичної партії.

3.

Відомості про досягнення у сферах діяльності.

4.

Копії документів, що засвідчують нагородження державними або відомчими нагородами   (копії  посвідчень,  Поч. грамот,  Грамот).

5.

Біографічні відомості   (за встановленою формою, яку можливо отримати  у  відділі  нагород ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ,  ОБЛРАДИ).

6.

Супровідний лист  (на зазначене вище).

7.

Лист щодо підтримки клопотання  (в окремих випадках).

 

 

Заслуги,  досягнення:

 

1.

Нагороджуються працівники всіх сфер державної та громадської діяльності, які мешкають  на  території  області.

2.

За активну трудову, благочинну, громадську діяльність і заслуги у сприянні  становлення правової держави, здійсненню  заходів щодо забезпечення прав і свобод громадян, розвитку  демократії, у вирішенні питань соціально-економічного, науково-технічного та  культурного  розвитку  області,  міста,  району, а також з нагоди  державних  свят.

3.

З нагоди державних і професійних свят, пам’ятних і ювілейних дат.   

4.

З нагоди державних і професійних свят, ювілейних дат 

(осн.  награждения  в  УОН  ОБЛГОСАДМИНИСТРАЦИИ).

 

 

 

БІОГРАФІЧНА  ДОВІДКА

 

_________________________________________________________

                                         (прізвище, ім'я, по батькові)

 

 

Працює  _________________________________________________________

                        (посада, підрозділ, орган в якому працює, з якого часу)

 

Громадянство     ___________________________________________________

 

Число, місяць і рік народження      ___________________________________

 

Місце народження     _______________________________________________

                                               (держава, область, місто, район, село)

 

Освіта     _________________________________________________________ 

                       (освітньо-кваліфікаційний рівень, повне найменування

_________________________________________________________________

    навчального закладу, дата закінчення, спеціальність та кваліфікація)

_________________________________________________________________

 

Володіє мовами        _______________________________________________

                                                            (якими, якою мірою)

_________________________________________________________________

 

Нагороди, почесні звання  __________________________________________

 

Загальний стаж роботи     ___________________________________________

 

Депутат Ради  _____________________________________________________

 

Стягнення    ______________________________________________________

                                                   (які, ким і за що накладені)

 

 

Трудова  діяльніст

 Місяць і рік

 Посада

 із зазначенням установи, організації, 

 підприємства, а також міністерства 

 (відомства)

 Місце знаходження

 установи, організації,

 підприємства

 вступу

 звільнення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник кадрової служби    _________________   Прізвище, ім’я, по батькові

 

 

 

 

 

Виявляє високий рівень науково-теоретичної підготовки, добре володіє та ефективно використовує різноманітні форми й методи управлінської   роботи.

 

Постійно знаходиться в процесі пізнання нового, творчого, перспективного. Особистість  діяльнісна, компетентнісна.

 

У практичній діяльності використовує провідні інновації з метою оптимізації процесу прийняття рішень.

 

Постійно працює над розвитком та вдосконаленням професійно значущих особистісних  якостей.

 

Добре вміє організувати довірений йому особовий склад (персонал) на ефективне виконання поставлених завдань.

 

Протягом 2009-2011 рр. його повсякденна копітка праця дозволила отримати наступні  показники: особисто розкрито 28 злочинів, знайдено у розшуку  …    

 

Свій професійний рівень постійно підвищує в ході занять з бойової та службової підготовки: досконало знає матеріальну частину стрілецької зброї та спеціальних засобів і порядок їх застосування, відмінно володіє штатним озброєнням.

 

Запроваджує інноваційні форми діяльності...

 

Здійснює значний особистий внесок у процеси реформування й розбудови   ...   , підвищення

їх соціальної ефективності в умовах суспільної трансформації сучасної України.

 

Налагодив ефективні взаємозв’язки з органами державної влади й органами місцевого самоврядування.

 

Приділяє велику увагу співробітництву з громадськими організаціями, органами самоорганізації населення територіальної громади міста   ...   в рамках реалізації програм співробітництва  та  спільних  проектів.

 

Постійно співпрацює з регіональними й міськими ЗМІ з питань  ...

 

Має  численні  особисті   виступи  на  шпальтах  преси  й  телебаченні  з  актуальних  питань розбудови ...  ,  реалізації  державної   ...   політики  на  місцевому  рівні.

 

Лейтмотив його співпраці з територіальною громадою міста, громадськими організаціями, засобами масової інформації – зміцнення законності в державі та збереження духовного

здоров’я нації.

 

Його численні публікації в пресі висвітлюють широке коло суспільно-політичних питань, у яких завжди присутня особиста активна життєва позиція ...  

 

На громадських засадах особисто планує і здійснює заходи з патріотичного виховання молоді

із числа особового складу Війська Запорозького Низового і пастви Храму ...  та доведення до свідомості молодих громадян України національної гідності на прикладах героїчної визвольної боротьби запорозького козацтва за розбудову власної української держави.

 

Пріоритет у роботі віддає забезпеченню сприянню інтелектуальному й особистісному становленню молодих офіцерів ...  , вихованню у них патріотизму та непохитної віри

в міцність державного  устрою.

 

Особливою заслугою ... перед територіальною громадою міста  Бердянська є особиста та

у складі гарнізонної спецгрупи участь у знешкодженні в 1996-1998 роках вибухонебезпечних предметів на території міста Хацапетівка та морського торгівельного порту. 

 

Упродовж 2010-2012 років   ...   попередньо нагороджено:

 

Всебічно сприяє розвитку довіри до органів державної влади й органів місцевого  самоврядування.

 

У своїй повсякденній діяльності ефективно працює над втіленням у життя вимог

Президента України та Уряду, визначених у Програмі економічних реформ на 2010-2014 рр. „Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна влада”.

 

У рамках реалізації вказаної Концепції особисто здійснює значний внесок у процеси реформування й розбудови сучасного   ...   підприємства з урахуванням  інноваційних 

світових тенденцій, запроваджує на своїй дільниці передовий досвід роботи.

 

 

 

Душпастирська робота Української Православної Церкви Московського Патріархату

відрізняється  справжньою турботою про подальшу долю та життя молодих людей,

особливим піклуванням про їх майбутнє. 

 

 

Його Преосвященству,

Преосвященнійшому

Єлісєю,  Єпископу

Луганському і Приморському

 

Про нагородження клірика

Хацапетівської єпархії Толубенка О.Г.


 

Ваше  Преосвященство!  Виконуючи Концепцію реформування та розбудови …

 

 

 

Особистими зусиллями   ...    в штабі   ...

запроваджено інноваційну систему електронного документообігу

 

Постійно налагоджує різногалузеві взаємозв’язки виробничої кооперації з організаціями 

та підприємствами всіх форм власності. При опрацюванні вказаних завдань їй властивий попередній ретельний розрахунок і творчий аналітичний підхід.

Завдяки наполегливій праці   ...   за останні три роки забезпечено нарощування обсягів виробництва та продуктивності праці, розширення географії збуту готової продукції,

зменшення невиробничих витрат, що сприяло зростанню прибутковості підприємства   

в цілому.

 

Загальний стаж роботи станом на 27.05.2012 року – 20  років.

Загальний стаж роботи на посадах лікаря станом на 12.06.2011 року – 19  років.

Загальний стаж державної служби 17 років 6 місяців. Посадова особа 10 рангу.

 

До дорученої справи ставиться виключно відповідально та з ініціативою.  

У роботі завжди послідовна та самокритична  до її результатів. Регулярно працює

над підвищенням особистої фахової  кваліфікації  та  професійним  самовдосконаленням.

На високому професійному рівні організовує свою роботу та підлеглого особовогог складу.

 

...правильно визначає найбільш актуальні питання й головні напрямки роботи...

 

Під час роботи з відвідувачами виявляє високий професіоналізм і розвинені комунікативні навички. Завжди встановлює  з ними глибокі емоційні, довірчі стосунки, які будує на засадах поваги до особистості, пошуку індивідуального підходу щодо ефективного вирішення проблем кожного шляхом взаєморозуміння між    ...    і    ...

 

У рамках загально...  заходів проводить значний обсяг  ...  роботи з метою поширення   ...  

 

Пропагує  ...

 

... на виконання основних напрямків та завдань на 2011 рік у рамках реалізації ініціатив, визначених Президентом України під час телепроекту „Розмова з країною” 25.02.2011 року ... 

 

Скоординовано вирішує питання розвитку і благоустрою  ...  ,  займається модернізацією та реконструкцією  існуючих  об’єктів інфраструктури,  будівництвом   нових.

 

З осені 2011 року    ...    особисто організовано:

-

постійний моніторинг звернень ...  ;

-

проведення  ...  ;

-

реконструкцію  ...  ;

-

ремонт  ...   .   

 

За І півріччя 2012 року оприлюднив у центральних, регіональних і міських ЗМІ, мережі

Інтернет  ...   інформаційно-аналітичних матеріалів з питань реалізації державної    ...  

політики на місцевому рівні щодо перебудови діяльності  ...   .

 

Враховуючи результативну трудову діяльність Яшка П.О., яка сприяє виконанню програм соціально-економічного  розвитку  громади  міста    ...   ,   ...   порушує клопотання про

його нагородження відзнакою  ...

 

Клопотання затверджено загальними зборами товариства.

Підстава:  протокол  від  „ 26 ” червня  2011 р.  № 6.

 

 

За період роботи на посадах, віднесених до служби в органах місцевого самоврядування, зарекомендував себе висококваліфікованим фахівцем з великим досвідом організаційної

роботи, знанням чинного законодавства, добрим володінням українською мовою.

 

За ефектину та самовіддану працю, вагомий внесок у справу  ...  , сумлінне виконання службових обов’язків  ...  попередньо нагороджено:

1.

2.

3.

 

Застосовує ефективні форми і методи ... , використовує передовий досвід, раціоналізує

і створює власну  ...  Обновлен 30 июн 2012. Создан 09 июн 2012  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником
Мы полсвета прошагали!
Девушки-воины Украины


11111111


Три колонки
Девушки-воины России

Девушки-воины Украины

Девушки Военно-Морского Флота

Девушки-барабанщицы


Девушки-воины НОАК (КНР)

Девушки-воины BBC НОАК (КНР)

Девушки-бойцы КНА (КНДР)
Фотогалерея сайта

Видеоматериалы сайта


Военно-исторические документы

Штаты мотострелковых полков

Штаты артиллерии СВ и ВДВ

О службе солдат с в/образованием

ВС СССР на Украине в 1991 г.
Персональный сайт Гонтаря В.Ф., © 2012-2014
Тел.: +38 (099) 932-65-72. E-mail: оv-gonоtar.io.ua

WWW.ОV-GONTAR.IO.UA

Наша теъхника


РТВ ПВО ГСВГ Сайт-форум СГВ (админ - Эдуард Рачеев)

1

Back to TOP
Цвет ссылок

11111