НАГРАЖДЕНИЯ
КОНСУЛЬТАЦИИ


Порядок награждения в Украине (основные положения)
 

 

Порядок представлення до нагородження,

затвердженого рішенням виконкому Хацапетівського міської ради

від 32.09.2009  № 555


(ОКРЕМІ ПОЛОЖЕННЯ)

 

 

 

3.   Клопотання щодо нагородження всіма нагородами порушуються трудовими колективами всіх форм власності, органами творчих спілок, товариств, об’єднань громадян, релігійних конфесій міста перед органом місцевого самоврядування на ім’я міського голови, до якого додаються всі необхідні документи.  

 

 

7.   При порушенні клопотання щодо нагородження до Хацапетівського виконкому  

надаються:

 

 

7.1. Державними нагородами України, присвоєння почесних звань України:

 

-

лист-клопотання підприємства, організації, установи на ім’я міського голови;

-

протокол зборів колективу в 3-х примірниках;

-

нагородний лист установленого зразку в 3-х прим. з позначенням у ньому конкретних заслуг;

-

копія 1-ї сторінки паспорту громадянина України.

 

 

7.2. Почесною грамотою та Грамотою Верховної Ради України  

(у подальшому документи відпрацьовує ОБЛРАДА):

 

-

лист-клопотання підприємства, організації, установи на ім’я міського голови;

-

відомості  про  досягнення;

-

біографічна довідка встановленого зразка; засвідчена підписом керівника кадрової служби та скріплена відповідною печаткою, в якій зазначаються відомості про державні нагороди кандидата за останні 3 роки;

-

листок з обліку кадрів, у якому відомості про відзнаки, засвідчений підписом керівника кадрової служби та скріплений печаткою кадрової служби;

-

копії документів, що посвідчують нагородження відомчими відзнаками, затверджені виконкомом та скріплені печаткою виконкому;

-

копія рішення виконкому щодо підтримки клопотання про нагородження.

 

7.3. Почесною грамотою Кабінету Міністрів України  

(у подальшому документи відпрацьовує ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЯ):

 

-

лист-клопотання підприємства, організації, установи на ім’я міського голови;

-

відомості  про  досягнення;

-

довідка про стан на підприємстві, в установі, організації, якщо до нагородження представлений КЕРІВНИК, погоджена з міським відділом статистики;

-

біографічна довідка встановленого зразка; засвідчена підписом керівника кадрової служби та скріплена відповідною печаткою, в якій зазначаються відомості про державні нагороди кандидата за останні 3 роки;

-

копія рішення виконкому щодо підтримки клопотання про нагородження.

 

 

7.4. Почесною грамотою ОБЛАСНОЇ РАДИ, ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ:

 

-

лист-клопотання підприємства, організації, установи на ім’я міського голови;

-

інформація     про  досягнення  за    підписом  міського  голови;

-

довідка про економічний стан підприємства, завірена міським відділом статистики, якщо до нагородження представлений КЕРІВНИК.

 

 

7.5. Відзнака  ...  ОБЛАСНОЇ РАДИ  –  орден  „За заслуги  ...  ”  ІІІ  (ІІ, І)  ст.:

 

-

лист-клопотання підприємства, організації, установи на ім’я міського голови;

-

інформація про досягнення;

-

біографічна довідка встановленого зразка, засвідчена підписом керівника кадрової служби та скріплена відповідною печаткою (печатка кадрів або загального відділу),

в якій зазначаються відомості про попередні відзнаки та заохочення.

 

 

7.6. Відзнака  ...  ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ  –  медаль  „За  розвиток  ...  ”:

 

-

лист-клопотання підприємства, організації, установи на ім’я міського голови;

-

інформація  про  досягнення;

-

біографічна довідка встановленого зразка; засвідчена підписом керівника кадрової служби та скріплена відповідною печаткою (печатка кадрів або загального відділу),

в якій зазначаються відомості про попередні відзнаки та заохочення.

 

 

7.7. Відзнаки виконавчого комітету Хацапетівської міської ради – медаль

„За розвиток міста”, знак „Почесний орден міста”:

 

 

-

лист-клопотання підприємства, організації, установи на ім’я міського голови;

-

подання із зазначенням досягнень особи, направлених на розвиток  міста;

-

протокол зборів трудового колективу.

 

 

7.8. Почесними грамотами, Грамотами та Подяками міського  голови:

 

-

клопотання на ім’я міського голови щодо нагородження жителів територіальної  громади, трудових колективів підприємств усіх форм власності, громадських  організацій міста.

 

 

8.  Водночас від одного підприємства, організації, установи до відзначення можуть бути представлені не більше: відзнаками виконавчого комітету: знак „Почесний орден міста” – 1 особа, медаль „За розвиток міста” – 1 особа;  Почесною грамотою міського голови – 1 особа; Грамотою міського голови – 5 осіб, Подякою міського голови – 3 особи.

 

 

9.   Особи, відзначені нагородами України, Почесними грамотами Верх. Ради України, Кабінету Міністрів України, відзнаками Запорізької обласної ради, Запорізької облдержадміністрації, виконавчого комітету міської ради до нагородження можуть бути представлені не раніше ніж  через  3  роки  після  попереднього  нагородження.

 

 

11. Клопотання про нагородження вищевказаними державними нагородами порушуються не пізніше ніж за 4 місяці до дати нагородження, нагородами облдержадміністрації – за 2 місяці, нагородами виконавчого комітету міської ради – за 2 тижні до дати нагородження та узгоджуються з профільними заступниками міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

 

 

 

КОПІЯ РІШЕННЯ ВИКОНКОМУ

    

У К Р А Ї Н А

 

ХАЦАПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

від  «   »  травня  2011 р.                                                      № ____

 

Про підтримку клопотання

щодо нагородження

 

 

 

     Згідно зі ст. 40 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, п. 6 постанови Кабінету Міністрів України від 20.08.2008 № 728 „Про Почесну грамоту Кабінету Міністрів України” зі змінами та доповненнями, ст. 91 Статуту територіальної громади міста Хацапетівка та на підставі клопотання колективу Хацапетівського державного педагогічного університету (лист від 15.04.2011 № 55/555-01) виконавчий комітет Хацапетівської міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

1.   Підтримати клопотання колективу Хацапетівського державного педагогічного університету щодо нагородження Почесними грамотами  Кабінету  Міністрів  України:

1.1. Іванова Івана Івановича,  доктора  педагогічних  наук, професора, завідувача кафедри спеціальної педагогіки.

1.2. Петрова Петра Петровича, кандидата технічних наук, доцента кафедри спеціальних технологій в управлінні та навчанні.

2.   Контроль  за виконанням цього рішення покласти на керуючого справами виконкому Сидорова С.С.

 

 

Міський голова                                                                  А.А. Алтахов

                                        

 

ПРИМЕЧАНИЕ:  в облгосадминистрацию направляется решение в представленном виде, без подписи городского головы, но внизу ставится штамп «ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ», заверенный печатью ОБЩЕГО ОТДЕЛА, и подпись начальника общего отдела (главного специалиста общего отдела).  Это и есть  копия решения исполкома  (п.п. 7.2, 7.3).

 

 

 

ПРОТОКОЛ ЗБОРІВ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ

 

Хацапетівське садово-городнє товариство
„МРІЯ”

 

10209,  м. Хацапетівка,  вул. Садова, 122ВИТЯГ ІЗ ПРОТОКОЛУ  № 6
загальних зборів колективу товариства
    від 26 червня 2011 року        Збори розпочалися:    12.00
        Збори закінчилася:     14.20


   
 
На загальних зборах головував член правління

        Приймак Олександр Михайлович

 

       
        Усього членів правління:  7
        Було присутніх:  5


       
       
У загальних зборах взяли участь члени правління:

  
Заслонов Ю.В.    -  голова правління     

 

Яшко П.М.          -  заступник голови правління

Колодін П.А.      -  член правління - бухгалтер товариства  

Толубко О.М.     -  член правління

                         -  члени товариства в кількості  82 осіб

 

 

Були відсутні на загальних зборах:

       
Колюшко Т.М.    -  у відпустці
       
Шитіков М.Я.      -  хворіє

 

 

 

III.   СЛУХАЛИ:  Інформацію про висування заступника голови правління Яшка П.М. кандидатом щодо нагородження відзнакою Хацапетівського міського  голови  –  Грамотою  міського  голови

заглавной литеры после двоеточия, в конце этого пункта точка не ставится)
   
ДОПОВІДАВ:    Заслонов Ю.В.    -  голова правління 


ВИСТУПИЛИ:    Кутовий В.М.,  Попович А.А.,  Третьяк О.В.
   


РЕЗУЛЬТАТИ  ГОЛОСУВАННЯ:

за                   -  73 осіб   
проти              -  4 осіб      
утрималися     -  5 осіб     
   
Загальна кількість членів товариства  -  94 осіб
Відсутні на загальних зборах  -  12 осіб


   
ВИРІШИЛИ:       

 

1. Порушити клопотання перед міським головою міста Бердянська Бабаком О.О. про нагородження члена правління – заступника голови СГТ „Мрія” Яшка П.М. Грамотою  міського  голови.

2. Голові правління Заслонову Ю.В. у термін до 01.07.2011 підготувати необхідні документи щодо нагородження Яшка П.М. та надати їх міському голові.

(после пункта (пунктов) "ВИРІШИЛИ" точка ставится)   
   
   
   
Голова  зборів                                                                О.М. Приймак
       
Секретар  зборів                                                            М.В. Соколова

 
   
   
ВИТЯГ ДІЙСНИЙ.   
Перший примірник знаходиться у правлінні
садово-городнього товариства „Мрія”

(форма заверения в аппаратах обл-  и горсоветов,  в ост. "Згідно з оригіналом")   
   
Голова садово-городнього товариства „Мрія”                  Ю.В. Заслонов
27.06.2011   

 

-------------------------------------------------------------------

                                    125 ммОбновлен 06 июл 2012. Создан 09 июн 2012  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником
Мы полсвета прошагали!
Девушки-воины Украины


11111111


Три колонки
Девушки-воины России

Девушки-воины Украины

Девушки Военно-Морского Флота

Девушки-барабанщицы


Девушки-воины НОАК (КНР)

Девушки-воины BBC НОАК (КНР)

Девушки-бойцы КНА (КНДР)
Фотогалерея сайта

Видеоматериалы сайта


Военно-исторические документы

Штаты мотострелковых полков

Штаты артиллерии СВ и ВДВ

О службе солдат с в/образованием

ВС СССР на Украине в 1991 г.
Персональный сайт Гонтаря В.Ф., © 2012-2014
Тел.: +38 (099) 932-65-72. E-mail: оv-gonоtar.io.ua

WWW.ОV-GONTAR.IO.UA

Наша теъхника


РТВ ПВО ГСВГ Сайт-форум СГВ (админ - Эдуард Рачеев)

1

Back to TOP
Цвет ссылок

11111